Bj poutre rabotée 58x170mm
Poutre rabotée sapin imprégné en autoclave
Bj poutre rabotée 45x145mm
Poutre rabotée sapin imprégné en autoclave
Bj chevron raboté 38x145mm
Chevron raboté sapin imprégné en autoclave